qmart
Quartz Matrix
NetDeTek
Home|Despre noi|Noutati|Legislatie|Competente|Afilieri|Parteneri|Referinte|Studii caz|Contact
Intocmire documentatii
SERVICII
 
Va oferim servicii de proiectare integrata si consultanta in constructii pentru:
 
INSTALATII ELECTRICE– CURENTI TARI (230V, 400 V)
 
- Alimentare si distributie a energiei electrice
- Instalatii functionale de prize
- Iluminat artificial normal si de siguranta
- Instalatii de forta
- Instalatii de protectie impotriva electrocutarii in cazul aparitiei unor tensiuni accidentale in situatia unor defecte in instalatie
- Instalatii de priza de pamant si paratrasnet
- Instalatii de degivrare
 
INSTALATII ELECTRICE – CURENTI SLABI (sisteme de comunicatii, sisteme audio-video profesionale)
 
INSTALATII DE SECURITATE (efractie, control acces, pontaj, supraveghere video)
 
INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR:
 
- Instalatii de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu
- Instalatii automate de stingere a incendiilor
- Instalatii de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti
 
INSTALATII Building Management System (BMS)
 
INSTALATII termice, ventilatie, conditionare:
- Instalatii termice interioare
- Instalatii de ventilatie mecanica si conditionare
 
INSTALATII sanitare, alimentare cu apa si canalizare:
- Instalatii interioare de distributie
- Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare
 
Impreuna cu partenerii nostri, va oferim servicii de proiectare complete pentru toate specialitatile: arhitectura, structura (inclusiv expertiza tehnica), instalatii.
 
 
Asiguram servicii pentru:
 
- Intocmire tema de proiectare, pe baza cerintelor beneficiarului si in conformitate cu legislatia in vigoare
- Consultanta in vederea accesarii de fonduri nerambursabile
- Management de proiect
- Studiu de fezabilitate
 
Documetatii tehnice pentru obtinerea avizelor impuse prin Certificatul de Urbanism:
 
- Aviz Inspectoratul Judetean de Politie
- Agentia de protectie a mediului
- Salubritate, operator local
- Directia de Sanatate a populatiei
- Securitate la incendiu (PSI)
- Protectie civila
- Alimentare cu energie electrica
- Alimentare cu apa
- Canalizare
 
Expertiza tehnica
 
- Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Demolare – D.T.A.D.
- Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Construire - D.T.A.C.
- Documentatie Tehnica pentru organizarea Executiei - D.T.O.E.
- Proiect Tehnic si Detalii de Executie - P.TH, D.E.
- Verificarea proiectelor prin verificatori atestati MLPAT
- Documentatie tehnica post-executie - As-built
- Asistenta tehnica pe toata perioada de executie a lucrarilor
- Consultanta tehnica in toate stadiile proiectului


Quartz Matrix - Divizia IT&C         Divizia IT&C
Quartz Matrix - Divizia de solutii industriale         Eficienta energetica pentru industrie
Quartz Matrix - Divizia de solutii securitate & comunicatii         Securitate & Comunicatii
Contacteaza consultantul tau
Sus